Πράσινες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

 

Πράσινες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 

(Green Environmental Technologies)
Υπεύθυνη: Καραμάνης Δ.
Διδάσκοντες: Καραμάνης Δ., Παπαδάκη Μ., Παπαδάκης Ε. Τσιάμης Γ.

Διάρκεια: Από 6/11 έως 24/11

 
Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2 4)

Διδάσκων: Δ. Καραμάνης

 

·          Αρχές ενεργειακής μετατροπής, έλεγχος ενέργειας και ροής θερμότητας, βιώσιμες ενεργειακές διεργασίες

·          Ζήτηση και χρήση ενέργειας, ενεργειακό αποτύπωμα

·          Πράσινος κτηριακός σχεδιασμός, καινοτομία στις ενεργειακές τεχνολογικές εφαρμογές

 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (2 4)

Διδάσκων: Ε. Παπαδάκης

 

·          Βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα δόμησης με εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

·          Τεχνολογία και ανθεκτικότητα σκυροδέματος σε διάρκεια. Επίδραση περιβάλλοντος στις κατασκευές.

·          Προστασία και αποκατάσταση δομικών υλικών και κατασκευών. Ανάπτυξη βελτιωμένων υλικών και μεθόδων παραγωγής.

·          Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων (ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, τέφρες βιομάζας, κλπ.) για βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα δόμησης.

·          Ανάλυση κύκλου ζωής κατασκευών.

·          Περιβαλλοντικό κόστος κατασκευών.

·          Ανάπτυξη λογισμικού στις ανωτέρω εφαρμογές.

 

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (2 4)

Διδάσκων: Μ. Παπαδάκη (σε εκπαιδευτική άδεια το 2017-18)

 

·          Κατάλυση: Καταλυτικοί μετατροπείς για κινητές πηγές

·          Τεχνολογίες για την απομάκρυνση VOCsCH4CO O3CFCs, τοξικά αέρια.

·          Προχωρημένες μέθοδοι  οξείδωσης ρύπων

·          Φωτοκαταλυτικές εφαρμογές αντιρρύπανσης

           

     ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (2 4)

    Διδάσκων: Γ. Τσιάμης

 

·          Βιοτεχνολογία Μικροφυκών

·          Βιο-ένδειξη, Βιοπαρακολούθηση περιβαλλοντικής ρύπανσης με οργανισμούς δείκτες

·          Microbial fuel cells

·          Γενετική και παραγωγή βιοενέργειας