Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΜΣ 2017-2018

 

29/9/17                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

2/10/17                    ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13/10/17                  ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

16/10/17                  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

30/11/17                  ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1/3/18                      ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6/4/18                      ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

15/3/18                    ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/9/18                    ΛΗΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16-30/9/18              ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Κάθε μάθημα θα έχει διάρκεια τριών συνεχόμενων εβδομάδων και σύμφωνα με το πρόγραμμα του κάθε μαθήματος.

Η διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δεν θα γίνονται παράλληλα μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρέχουν στο Τμήμα ΔΠΦΠ επικουρικό έργο.

Το διάστημα στο οποίο οι φοιτητές δεν θα έχουν μάθημα επιλογής, θα ξεκινήσουν τη διερεύνηση και υλοποίηση της Ερευνητικής Μεταπτυχιακής τους Εργασίας.