Ειδικά Θέματα Τεχνολογιών Περιβάλλοντος

 

Ειδικά Θέματα Τεχνολογιών Περιβάλλοντος
(Advanced Environmental Τechnologies)
Υπεύθυνος: Ακράτος Χ.
Διδάσκοντες: Ακράτος Χ., Καραμάνης Δ., Μιχαλακάκου Π., Τεκερλεκοπούλου Α.
Διάρκεια: Από 5/2 έως 23/2

 
Περίγραμμα διδακτέας ύλης (syllabus):
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (4Χ4)

Διδάσκοντες: Ακράτος Χ. & Τεκερλεκοπούλου Α.

 

·       Βιολογικές διεργασίες αιωρούμενης ανάπτυξης

·       Βιολογικές διεργασίες προσκολλημένης ανάπτυξης

·       Σύγχρονες τάσεις στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (αντιδραστήρες ΜΒR, MBBR)

·       Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

·       Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

·       Επεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων

·       Επεξεργασία ιλύος

·       Επεξεργασία στραγγισμάτων

·       Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, compost & ενέργειας

·       Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

·       Επαναχρησιμοποίηση ιλύος

 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (1Χ4)

Διδάσκων: Τσιάμης Γ.

 

·       Μικροβιακή απομάκρυνση ρύπων (organic, xenobiotics, metals)

·       Μικροοργανισμοί και βιοαισθητήρες

·       Μικροβιακά φυτοφάρμακα

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΗΡΙΩΝ (1Χ4)

Διδάσκων: Μιχαλακάκου Γ.

 

·       Παθητικός Δροσισμός Κτηρίων

·       Παθητική Θέρμανση Κτηρίων

·       Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

·       Μοντέλα προσομοίωσης κτηριακού περιβάλλοντος