Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ανακοινώσεις και τα έγγραφα των μαθημάτων θα βρίσκονται στο 

e-class του Πανεπιστημίου Πατρών.