Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακ. Έτους 2017-18

Εκτυπώσιμη μορφή

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΔΠΦΠ (21/9/2017), δεν επελέγησαν οι ακόλουθοι λόγω μη βαθμολογίας μεγαλύτερης ή ίσης του 5 σε όλα τα μαθήματα στις γραπτές εξετάσεις επιλογής

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8ΧΕΙΝΩΠΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ