ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΠΦΠ

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος  ΔΠΦΠ (29/9/2016), επελέγησαν ως εισακτέοι στο ΠΜΣ οι ακόλουθοι φοιτητές, με την εξής σειρά:

1

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

88,96

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΥΖΑΝΑ

86,84

3

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

81,16

4

ΠΑΤΡΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

81,12

5

ΑΓΓΕΛΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

80,6

6

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΔΟΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ

80,36

7

ΤΑΣΙΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

80,04

8

ΧΑΣΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

79,68

9

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

78

10

ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

72,88

11

ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

68,2

12

ΑΡΑΡΑΣ

ΗΛΙΑΣ

67,44

13

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ

66,84

14

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

64,2

15

ΠΑΤΣΕΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

59,24

 

Δεν επελέγησαν λόγω βαθμολογίας (κάτω από 50)  :

1

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

48,16

 

Δεν επελέγησαν οι ακόλουθοι λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων (βαθμός πτυχίου):

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

2

ΑΥΛΑΚΑ

ΜΑΡΙΑ

3

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΓΚΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ

5

ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΞΑΝΘΗ

7

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8

ΡΙΖΟΥ ΤΣΙΠΝΗ

ΜΑΡΙΑ

9

ΣΙΑΔΗΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

10

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΤΑΓΚΑΛΟΥ-ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΡΕΒΕΚΚΑ

12

ΤΣΙΜΑΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ