ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Εκτυπώσιμη μορφή

Την Τρίτη 15/9 και ώρα 10:00, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της ΕΑΣ, του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων του ΠΜΣ "Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος".

 
Υπενθυμίζεται ότι η συνέντευξη παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των υποψηφίων.
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν εγκαίρως.