14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Εκτυπώσιμη μορφή

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι φέτος το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την τιμή να οργανώνει το 14ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας από την Πέμπτη 8 έως και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Η επιστήμη των Φυτών: θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης». Η θεματολογία του περιλαμβάνει όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας Φυτών, από το μοριακό κυτταρικό επίπεδο, τη φυσιολογία των φυτών, μέχρι την οικολογία και την εξέλιξη των φυτών. Έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της βιολογίας των Φυτών για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν προφορικά 36 εργασίες, ενώ θα υπάρχουν και 58 αναρτημένες ανακοινώσεις. Στο πλαίσιο τους συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και δύο στρογγυλές τράπεζες με θέματα «Η βιοτεχνολογία των φυκών στην Ελλάδα» και την «Β' έκθεση αναφοράς της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ – Η διαχείριση με σκοπό τη διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων σε προστατευόμενες και μη περιοχές της Ελλάδας».

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.hbs.gr