Αλλαγή αίθουσας

Εκτυπώσιμη μορφή

Μετά από αλλαγή που μας κοινοποίησε η Κοσμητεία, τα μαθήματα του ΠΜΣ θα γίνονται στην αίθουσα ΗΛ3 στο ισόγειο του τριώροφου κτηρίου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών.