Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Διδάσκων 

Αντικείμενο

Αίθουσα

12/10/2015

Δευτέρα

15:00-18:00 

Α. Καλλιμάνης

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδομένων

Αίθουσα ΗΛ3 (Κτήριο Ηλεκτρολόγων μηχανικών) Πάτρα

13/10/2015

Τρίτη

15:00-18:00 

Α. Καλλιμάνης

Μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης 

Αίθουσα ΗΥ (Κτήριο ΕΑΣ) Αγρίνιο

16/10/2015

Παρασκευή

16:00-19:00 

Α. Καλλιμάνης

Μοντέλα δέντρων απόφασης

Αίθουσα ΗΥ (Κτήριο ΕΑΣ) Αγρίνιο

19/10/2015

Δευτέρα

16:00-19:00

Ν. Κούτσιας

Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Αίθουσα ΗΥ (Κτήριο ΕΑΣ) Αγρίνιο

20/10/2015

Τρίτη

15:00-18:00

Β. Κατή

Πολυμεταβλητή Στατιστική

Αίθουσα ΗΥ (Κτήριο ΕΑΣ) Αγρίνιο

21/10/2015

Τετάρτη

15:00-19:00

Ι. Ζαχαρίας

Ανάλυση χρονοσειρών

Αίθουσα ΗΛ3 (Κτήριο Ηλεκτρολόγων μηχανικών) Πάτρα

22/10/2015

Πέμπτη

15:00-19:00

Ι. Ζαχαρίας

Μοντέλα και διαδικασία προσομοίωσης 

Αίθουσα ΗΛ3 (Κτήριο Ηλεκτρολόγων μηχανικών) Πάτρα

23/10/2015

Παρασκευή

15:00-19:00

Ν. Κούτσιας

Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Αίθουσα ΗΛ3 (Κτήριο Ηλεκτρολόγων μηχανικών) Πάτρα

29/10/2015

Πέμπτη

  

Υποβολή εργασιών

ηλεκτρονικά

30/10/2015

Παρασκευή

17:00-19:00

 

Παρουσίαση - εξέταση εργασίων