Αναπλήρωση μαθήματος

Εκτυπώσιμη μορφή

Το μάθημα του κ. Τσιάμη θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 13/11/2015 στην ΗΛ3 στις 12:00.

Οι φοιτητές να εγγραφούν στα μαθήματα του e-class γιατί θα κλείσουν.
Οι ανακοινώσεις των μαθημάτων θα γίνονται στο e-class.