Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Εκτυπώσιμη μορφή
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις εισαγωγής και από τη δικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής στη διεύθυνση: